top of page
2_edited.jpg

Vormsel

Wil je het sacrament van het vormsel ontvangen of heb je hieromtrent vragen?

Neem gerust contact op met het secretariaat of met de verantwoordelijke van het vormsel.

Infomoment

Er zijn twee infomomenten waar we het hele programma overlopen en wat foto's tonen.
-Zaterdag 29 juni 16u30 Kerk Zonhoven

-Zaterdag 28 september 16u30 Kerk Zonhoven

Inschrijven kan via de link: www.kerkinzonhoven.be/vormsel2025 of hier beneden.

Op weg gaan naar het vormsel.

De viering van het vormsel is een feestelijk moment. Je wordt door de kerkgemeenschap als volwassen genoeg beschouwd om zelf te kiezen of je christen wilt zijn en Jezus voorbeeld wilt volgen.

Bedoeling is zeker om van daaruit meer vorm te geven aan je leven, om te worden wie je echt bent en kan zijn voor anderen. Dat gaat niet vanzelf… je moet er wat voor over hebben om als christen te leven en samen op weg te gaan naar het vormsel. Daarom organiseren we vooraf ook enkele catechesesamenkomsten en leuke  weekenden met de vormelingen. De aanwezigheden voor de gewone misvieringen en hoogfeesten, de catechesemomenten en oefenmomenten worden bijgehouden. Als er een afwezigheid is, bekomen de vormelingen een vervangopdracht. Bij het inleveren van deze taak vervalt hun afwezigheid. Aan de hand van een leuk stempelkaartje wordt dit bijgehouden. Als de kaart vol is, kan de vormelingen het vormsel ontvangen.

Leeftijd

Elfjarigen, leerlingen van het 6e leerjaar die reeds gedoopt zijn, kunnen zich aanmelden voor het vormsel. Indien je nog niet gedoopt bent, wat jonger of ouder bent, kan je ook het sacrament van het doopsel nog ontvangen.
Je op latere leeftijd laten vormen kan natuurlijk ook.

Voorbereiding

-Catechesemomenten
-Weekenden

-Misvieringen, gewone en hoogfeesten

-Naamopgave
-Oefenmomenten

Moment van het vormsel

3e zaterdag na Pasen / Sint-Quintinuskerk

zaterdag 10 mei 2025

(In coronatijden kunnen de vieringen eventueel verschoven of gesplitst worden)

Contactpersoon

Nele Stinckens 0496 22 20 40

Vormsel Form
Aanvraagformulier vormsel

met privacyverklaring

Bisdom: Hasselt

Federatie: Zonhoven

Pastorale eenheid: Zacheus

1. Naam en adres van de vormeling 

2. Initiatiesacramenten

DOOPSEL

(indien het te vinden is in het trouwboekje of op doopattest)

Gegevens met betrekking tot eerste communie

Gegevens met betrekking tot de vormeling

Volg je godsdienstles op school?

3. Gegevens van de persoon of personen die ouderlijk gezag uitoefenen - toestemming van elk is nodig

4. Toestemming en privacyverklaring te ondertekenen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen. 

Mijn persoongegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.
Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.
Ik geef toestemming dat ook na het vormsel pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden. 

Vormsel inschrijving €90

Na het invullen van het formulier hierboven vervolledig je de inschrijving door het inschrijvingsgeld van €90,00 te betalen op het rekening nummer van het vormsel BE20 7310 4456 0256 met vermelding: vormsel + voornaam + familienaam kind. 

 

Alvast bedankt

Het Kerk in Zonhoven Vormsel team

bottom of page