top of page
Vormselviering2021_zondaggroep_11.jpg

Vormsel

Wil je het sacrament van het vormsel ontvangen of heb je hieromtrent vragen?

Neem gerust contact op met het secretariaat of met de verantwoordelijke van het vormsel.

Op weg gaan naar het vormsel.

De viering van het vormsel is een feestelijk moment. Je wordt door de kerkgemeenschap als volwassen genoeg beschouwd om zelf te kiezen of je christen wilt zijn en Jezus voorbeeld wilt volgen.

Bedoeling is zeker om van daaruit meer vorm te geven aan je leven, om te worden wie je echt bent en kan zijn voor anderen. Dat gaat niet vanzelf… je moet er wat voor over hebben om als christen te leven en samen op weg te gaan naar het vormsel. Daarom organiseren we vooraf ook enkele catechesesamenkomsten en een heus vormelingenweekend. De aanwezigheden voor de gewone misvieringen en hoogfeesten, de catechesemomenten en oefenmomenten worden bijgehouden. Als er een afwezigheid is, bekomen de vormelingen een vervangopdracht. Bij het inleveren van deze taak vervalt hun afwezigheid. Aan de hand van een leuk stempelkaartje wordt dit bijgehouden. Als de kaart vol is, kan de vormelingen het vormsel ontvangen.

Leeftijd

Elfjarigen, leerlingen van het 6e leerjaar en twaalfjarigen, leerlingen van het 1ste middelbaar die reeds gedoopt zijn, kunnen zich aanmelden voor het vormsel. Indien je nog niet gedoopt bent, kan je ook het sacrament van het doopsel nog ontvangen.
Je op latere leeftijd laten vormen kan natuurlijk ook.

Voorbereiding

-Catechesemomenten
-Zelfstandige opdrachten
-Gezinsvieringen

-Catechesecafé
-Oefenmomenten

Voor wie meer wil

-Vormelingenweekend
-Bezoek door priester Wim aan huis

Moment van het vormsel

3e zaterdag na Pasen / Sint-Quintinuskerk

zaterdag 20  + zondag 21 april 2024...

zaterdag 11 mei 2025

(In coronatijden kunnen de vieringen eventueel verschoven of gesplitst worden)

Contactpersoon

Maarten Van Eeckhout 0485 31 15 98

Vormsel Form

Vraag je vormsel aan via het nummer 011 74 00 13 of stuur een mail naar info@kerkinzonhoven.be wij bezorgen je een link naar ons vormselformulier

bottom of page