top of page
192982.jpg

Uitvaart

Uitvaart

Elke kerkelijke uitvaart is een persoonlijke viering gebaseerd op het leven van de overledene en heeft tevens een diepere dimensie. Wens je dit? Neem gerust contact op met de pastoor.

Contact

Na de aanvraag voor een gebedswake en/of een uitvaartviering wordt contact opgenomen met de familie om te spreken over het leven van de overledene en om samen de viering voor te bereiden.

Wie zijn eigen uitvaart bewust wil voorbereiden mag de priester daarvoor contacteren, ook om eventueel afspraken te maken rond de ziekenzalving.

 

Een mogelijk programma

Een kerkelijke uitvaart gebeurt doorgaans in drie stappen:

- een gebedswake op de vooravond van de uitvaartviering. Het biedt de gelegenheid tot meeleven en gebed aan mensen die ‘s anderendaags niet aanwezig kunnen zijn.

- een uitvaartviering (gebedsintentie of eucharestie), voorafgaand aan de begraving.

- een gedachtenisviering, dit is een eucharistieviering in één van de volgende weekends met een bijzondere vermelding van de overledene.

Streaming van de uitvaart

Als de familie het wenst kan de uitvaartviering via de livestreaminstallatie in de Sint-Quintinuskerk gevolgd worden door de mensen die niet aanwezig kunnen zijn. 

Prijs

De prijs van een kerkelijke uitvaart bedraagt 300 euro.

 

Gedachtenisvieringen, zeswekenmissen, stichtingen.

Na de uitvaart hebben familie of vrienden de mogelijkheid om gedachtenisvieringen aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld bij verjaardagen, vader- of moederdag, of als jaargetijde. Er kunnen ook zeswekenmissen aangevraagd worden. Deze kunnen na elkaar of gespreid in de tijd opgedragen worden voor de geliefde overledene. Je kan ook een stichting afsluiten om verschillende jaren na elkaar op een bepaalde datum een H. Mis te laten opdragen.

Katholieke uitvaart registreren?

De keuze voor een katholieke uitvaart in de kerk kun je laten vastleggen door dit te laten registreren op een daartoe bestemd formulier bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente.

bottom of page