top of page
DSC_0744.JPG

Communie 2025

Communie form

Wil je voor het eerst Jezus ontvangen in de communie of heb je hieromtrent vragen? Neem gerust contact op met ons secretariaat of de wijkverantwoordelijke.

De zin van de eerste communie.

De eerste communie is een gebeuren van meer dan één dag. Als parochie willen wij samen met jou en je kind op stap gaan om, na het doopsel, de eerste communie voor te bereiden en te vieren. Gedurende dat proces doen we beroep op ouders, zowel voor de ‘werkgroep eerste communie’ als voor de deelname aan bepaalde activiteiten.

 

Leeftijd

Kinderen die 6 jaar worden in het jaar van hun eerste communie of die in het eerste studiejaar zitten, kunnen instappen in de voorbereidingen.

 

Voorbereiding

- deelname aan misvieringen,

- deelname aan catechesemomenten,

- deelname aan de oefenmomenten.

 

Momenten van de eerste communie 2025

Terdonk: 18 mei 2025 13u00 (4e zondag na Pasen) Sint-Quintinuskerk 

Termolen: 11 mei 2025 13u00 (2e zondag mei) Sint-Quintinuskerk

Halveweg: 29 mei 2025 13u00 (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) Sint-Quintinuskerk

Centrum: 7 juni 2025 09u30 of 10u30 (Zaterdag Pinksterweekend) Sint-Quintinuskerk

 

(Deze data zijn geen vast gegeven, denk maar aan coronatijden of andere omstandigheden.)

Momenten van de eerste communie 2026

Terdonk: 3 mei 2026 13u00 (4e zondag na Pasen) Sint-Quintinuskerk 

Termolen: 9 mei 2026 11u00 (2e zaterdag mei) Sint-Quintinuskerk

Halveweg: 14 mei 2025 13u00 (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart) Sint-Quintinuskerk

Centrum: 23 mei 2025 09u30 of 10u30 (Zaterdag Pinksterweekend) Sint-Quintinuskerk

 

Contactpersonen per groep

 

Termolen: Katrien Vanerum 0497 77 96 25 / katrienvanerum@hotmail.com

Centrum + Halveweg + Terdonk:  Ann Vanhemel 0478 54 01 36 / ann.vanhemel@telenet.be

Anchor 1
Aanvraagformulier communie

met privacyverklaring

Bisdom: Hasselt

Federatie: Zonhoven

Pastorale eenheid: Zacheus

Dorp:

1. Naam en adres van het kind 

2. Initiatiesacramenten

DOOPSEL

(indien het te vinden is in het trouwboekje of op doopattest)

Gegevens met betrekking tot eerste communie

In welke parochie wil je kind zijn eerste communie doen?
Volg je godsdienstles op school?

3. Gegevens van de persoon op personen die ouderlijk gezag uitoefenen - toestemming van elk is nodig

4. Toestemming en privacyverklaring te ondertekenen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen. 

Mijn persoongegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel de eerste communie van mijn kind mogelijk te maken.
Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de eerste communie.
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de eerste communie.
Ik geef toestemming dat ook na de eerste communie pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden. 

Na het invullen van het formulier hierboven vervolledig je de inschrijving door het inschrijvingsgeld van €50,00 te betalen met vermelding van: communie + voornaam + familienaam van je kind op rekening nummer van de parochie: BE49 4547 0651 9171

Je kan ook op de knop hierlangs drukken.

 

Alvast bedankt

Het Kerk in Zonhoven Communie Team

bottom of page